CrossFit Holistic – CrossFit Teens 15-17 år

View Public Whiteboard

Warm-up

Terminens pullups-utmaning

5 min EMOM

20 sek chins

Teknik

Power Clean

Thruster

Squat Clean

Metcon

Metcon, AMRAP

Team om 2

1 min ON 1 min OFF x20

Man kör varannan minut; 20 intervaller var

Buy in each minute!

3 Barfacing Burpees

Then AMRAP

1 Power Clean

1 Thruster

1 Squat Clean

Tips till coachen

Chins = omvänt grepp med handflatorna mot sig

Hjälp till med viktvalet till Metconen

Dela in dem i par till Metcon (för att blanda gruppen)