CrossFit Holistic – CrossFit Teens 15-17 år

View Public Whiteboard

Warm-up

Terminens pullups-utmaning

Teknik-repetition, öva på t.ex.:

– Full grip

– False grip

– Lämplig bredd mellan händerna

– Dra med latsen/ryggen (inte biceps)

Teknik

Teknikgenomgång av övningarna i Metcon:

KB swings

Burpees to target

Goblet squats

Pull-ups /ring rows

Sumo deadlift high pull

Metcon

2 min on/1 min off x 10

AMRAP

15 KB swings

15 Burpees to target

15 Goblet squats

15 Pull-ups /ring rows

15 Sumo deadlift high pull

Tips till coachen

Bedöm om det är lämpligare att köra vanliga marklyft under Metcon?