CrossFit Holistic – CrossFit Teens 15-17 år

View Public Whiteboard

Warm-up

Hitta positionen: Squats med viktplatta

Stretch: Bottenläge med viktplatta

Väcka rumpmusklerna: lyft rumpan, tryck ut knäna, spänn rumpan hårt

Smidighet: OH-squats med viktplattan

Terminens pullups-utmaning

5 min OTM

30 sek valfri pull up- övning

– muscle up (m gummiband)

– pullup (m gummiband)

– ring row

Styrka

EMOTM 6 min

3 x (1 Squat Clean + 1 Front Squat)

Metcon

Metcon

10 min AMRAP

10 Deadlifts

5 Barfacing Burpees

20 DU / SU

Tips till coachen