CrossFit Holistic – CrossFit Teens 15-17 år

View Public Whiteboard

Warm-up

Terminens pullups-utmaning

5 min EMOM

– 5 Pullups, så smalt grepp som möjligt

– 5 Pullups så brett grepp som möjligt

Skalning: gummiband

Teknik

Inför Metcon:

– Deadlift

– Front Squat

– Power Clean

– Sumo Deadlift

Metcon

15 min EMOM

50 sek jobb/10 sek byte

1. 10 Deadlifts + AMRAP Single leg v-ups

2. 10 Front squats + AMRAP Burpees

3. 10 Power cleans + AMRAP Abmat situps

4. 10 Sumo Deadlifts + AMRAP Split Squat jumps

5. Vila

Välj en vikt där man kan göra skivstångsövningen obrutet eller nästan obrutet iallafall första varvet!

Tips till coachen

Passtid 45 minuter; korta ned Metcon till 10 min om det blir ont om tid

Var grundlig med teknikgenomgången!

Coacha tekniken under Metcon

Stötta med vad som kan vara lämpliga vikter på Metcon