CrossFit Holistic – CrossFit Teens 15-17 år

View Public Whiteboard

Warm-up

Terminens pullups-utmaning

OTM 5 min, 30/30

– Långsamma Pull Ups

– 3-5 sek upp

– 3-5 sek ned

Skalningsförslag utöver gummiband: Under Bar Pullups

Teknik

Push Press

Styrka

Push Press (Power Clean + 5 Pushpress x 6 set)

Teknik

DB Hang Clean & Jerk

Metcon

5 min AMRAP

5 DB hang Clean and jerk höger

5 DB hang Clean and jerk vänster

5 Pushups

Tips till coachen

Om tid finns kan tiden för Metcon utökas