CrossFit Holistic – CrossFit Teens 15-17 år

View Public Whiteboard

Warm-up

Terminens pullups-utmaning

5 min EMOM

– 25 sek tunga Plate Pinches

(5 sek byte)

– 10 sek Rigghäng

(20 sek vila)

Teknik

One arm Devilspress

Handrelease pushups

DB Hang Clean & Jerk

Metcon

AMRAP

2 min Work, 1 min Rest

x 8

10 One arm Devilspress

5 Handrelease pushups

30 DU/SU

5 Handrelease pushups

10 DB Hang Clean & Jerk

Tips till coachen

Peppa dem att ta tillräckligt tunga plates och hantlar