CrossFit Holistic – CrossFit Teens 15-17 år

View Public Whiteboard

Warm-up

Styrka

Sälrodd eller Batwing Row m. DB eller KB

5 set, 10 repetitioner

(Liams önskeövning; kolla med honom vilken han menar)

Metcon

12 min AMRAP, 40/20

1. Burpee Over Empty Bar

2. Abmat Situps

3. Pullups, valfri skalning

4. Shoulder 2 Overhead, 2 DB

Avslutning och summering

Diplomutdelning