CrossFit Holistic – CrossFit Teens 15-17 år

View Public Whiteboard

Samling

Har alla lyckats logga in i Wodify-appen?

Warm-up

Terminens pullups-utmaning

5 min Pullups-träning mot eget mål

Coachen är behjälplig med förslag på mål och dagens övningar

Teknik

Box Jumps Over

Barfacing Burpees

Deadlifts

Wallballs

One Arm DB Snatch

Metcon

40s On 20s Off x 25

AMRAP

10 Box jumps over

6 Barfacing burpees

10 Deadlifts

6 Barfacing burpees

10 Wallballs

6 Barfacing burpees

10 One arm DB snatch

Tips till coachen

De nya deltagarna behöver intro till Pullups-utmaningen

Anpassa antalet Metcon-intervaller efter hur mycket tid som finns till förfogande