CrossFit Holistic – CrossFit Teens 15-17 år

View Public Whiteboard

Samling

Wodify:

Har alla loggat in?

Några frågor om hur man använder den?

Warm-up

Terminens pullups-utmaning

5 min individuell träning mot personligt mål

Teknik

De i Metcon ingående delarna

Metcon 1

10 Min AMRAP

7 One KB Hang Clean

7 Dubbla KB Front Squats

7 Dubbla KB Pushpress

7 Burpees

Metcon 2

10 min AMRAP

Max Distance Row

Ev 500m 5 Burpees over the rower

Metcon 3

10 min AMRAP

2 Clean and Jerks

4 Backsquats

30 Singelunders

Avslutning och summering

Tips till coachen