CrossFit Holistic – CrossFit Teens 15-17 år

View Public Whiteboard

Warm-up

Terminens pullups-utmaning

5 min OTM

– den som inte behärskar en strikt pull up: 5-10 pull ups med gummiband

– den som behärskar enstaka pull up: 2-5 strikta pull ups

– den som behärskar mer än 5 strikta pull ups: öva muscle ups (frivilligt)

Styrka

5 RM back squat

Metcon

Team om 2, splitta repsen på valfritt sätt

15 min AMRAP

20 Marklyft

10 Sync Barfacing Burpees

20 Cal Row

Tips till coachen

Grundlig teknikgenomgång på Back Squats; kanske även passning om det känns som att de kan ha nytta av det!

Bedöm lämplig metcon-vikter

Dela gärna in dem i random metcon-par; gärna blanda kille/tjej

Hjälp dem med förslag på hur man delar upp repsen