CrossFit Holistic – CrossFit Teens 15-17 år

View Public Whiteboard

Warm-up

Terminens pullups-utmaning

Styrka

Box Squats

– Teknik, syfte

– Set med 10 repetitioner med stång + ev. långsam viktstegring

Metcon

2 min AMRAP x4

1 min vila mellan

AMRAP

5 Burpees to plate

10 Split squat jumps

10 Hang power cleans

Här vill vi gasa full rulle från start!

Metcon 2

Open 21.4

(Modifierad för Crossfit Holistic Teens)

Complete the following complex for max load:

1 deadlift

1 hang clean

1 jerk

Time cap: 5 min

Tips till coachen