CrossFit Holistic – CrossFit Teens 15-17 år

View Public Whiteboard

Warm-up

Terminens pullups-utmaning

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

Team 2, dela på valfritt sätt!

30 min AMRAP

30 Sumo Deadlift highpulls

10 Sync Barfacing burpees

20 Ground to over head

5 Sync Barfacing burpees

10 Bearkomplex

– BK: Power clean + Frontsquat + Press + Backsquat + Behind the neck press

Rest 1 min

30 Box step over 1KB

30 Cal Row

20 Box step overs 1KB

30 Cal Row

10 Box step overs 1 KB

Rest 1 min

60 Wallballs

Rest 1 min

Start from top!

Tips till coachen

Gå igenom tekniken på respektive övning; några deltagare är jätteerfarna, några är jättenya!

Hjälp/Ge tips om vikter samt hur man kan dela repsen