CrossFit Holistic – CrossFit Teens 15-17 år

View Public Whiteboard

Warm-up

Terminens pullups-utmaning

Metcon

8 min AMRAP:

8 Deadlifts, ca 75 % av egen kroppsvikt

8 Box jumps over

vila 2 min

8 min AMRAP:

8 Front squats, ca 50 % av egen kroppsvikt

8 Burpee box jumps over

vila 2 min

8 min AMRAP

8 Power cleans

8 Pull-ups

Tips till coachen

Hjälp dem att välja lämplig vikt på Power Cleansen