CrossFit Holistic – CrossFit Teens 15-17 år

View Public Whiteboard

Warm-up

Ett lugnt varv runt huset i det fina höstvädret!

10 rep av lämplig övning vid varje hörn

Terminens pullups-utmaning

5 min OTM

20-30 sek active hang

Teknik

Power cleans

Front squats

Metcon 1

15 min AMRAP:

5 Power cleans

10 Barfacing Burpees

5 Front squats

200m Löpning

Metcon 2

1000 m sprint-planka, To2

P1: 100 m rodd-sprint

P2: Plankan

Byt efter varje 100 m tills ni tillsammans rott 1000 m

Tips till coachen

– 3-5 min pullups-träning i början av varje pass i syfte att klara någon typ av pullup till jul

– jag skriver ingen rekommenderad vikt på Metcon 1; avgör själv vad de klarar, och kom ihåg 10-kilosstängerna om de behövs så alla kan lägga på vikter på sina stänger

– byter du ut saker så berätta gärna det så jag allt eftersom fattar vad som funkar bättre och sämre för denna grupp 🙂