CrossFit Holistic – CrossFit Teens 15-17 år

View Public Whiteboard

Warm-up

Terminens pullups-utmaning

Metcon

AMRAP 12 min

12 Deadlifts (relativt lätt vikt)

12 Toes to bar / Knee raises

9 Hang Power cleans

9 Pullups / Ringrows

6 Shoulder to over head

Vila 3 min

AMRAP 12 min

20 Deadlifts (lite tyngre vikt än i första delen)

20 Wallballs

20 Box jumps over

Vila 3

AMRAP 3 min

Barfacing Burpees