CrossFit Holistic – CrossFit Teens 15-17 år

View Public Whiteboard

Warm-up

Metcon

Metcon (AMRAP – Reps)

8 min AMRAP x4

Vila 3 min mellan

A:

10 Cal Skierg

10 Power cleans

10 Pushjerks

B:

AMRAP Cal Row

C:

10 Burpees

20 KB Swings

40 DU / Singelunders

D:

3 Front squats

6 Front rack Lunges

9 Deadlift

12 Pullup

Tips till coachen

Kan bli tight att hinna köra terminens pullups-utmaning när det är så pass mycket utrustning:

bedöm själv om du tror det tidsmässigt ryms!