CrossFit Holistic – CrossFit Teens 15-17 år

View Public Whiteboard

Warm-up

Jägarbuss runt huset

On the minute

OTM 5 min, jobba 2&2

– 3 box jump

– 2 box jump over

– 2 burpee box jump over

On the minute

OTM 5 min

– 5 kb marklyft

– 5 goblet squat

– 10 kb svingar

Tabata

– Ring row

– Hängande benlyft

Samma övning första 4 seten,

halva gruppen börjar med vardera övningen,

ej tabata-tempo; endast for quality

Tabata

Burpees!

Avslutning och summering

Vad var svårast/jobbigast/roligast idag?

Tips till coachen

Inled passet med en samling på 5-10 minuter.

Tänk på att många är nervösa första passen.

Inled med att presentera dig själv.

Låt deltagarna presentera sig med t.ex. namn, ålder och om de tränat på Holistic tidigare.

Prata om vad crossfit är och vad man gör.

Betona säkerheten för t.ex. när de plockar fram stänger så de inte bär dem så någon annan får den i huvudet.

Dagens pass samt något/några pass framöver har inriktningen att prova på olika typer av utrustning i boxen.

Var rakt igenom superpedagogisk och visa tydligt hur övningarna ska genomföras så de får rätt målbild.

Kör gärna tillsammans med dem så mycket som möjligt så de ser hur man ska tänka när man utför övningarna.