CrossFit Holistic – CrossFit Teens 15-17 år

View Public Whiteboard

Warm-up

Terminens pullups-utmaning

Olika progressioner för Muscle ups!

T.ex.

https://www.youtube.com/watch?v=OekiEpBqRz4

– Med gummiband

Metcon

EMOM så många varv ni hinner

Mikkos Triangle

1 minute Assault bike

1 minute Row

1 minute Ski Erg

1 minute Rest

Tips till coachen

Bägge momenten är på önskemål från deltagarna!

Lägg bra med tid på muscle ups-progressionerna så alla känner att det fanns något för dem 🙂

”Mikkos Triangle” är en wod döpt efter Mikko Salo, finsk cf-atlet som vann CrossFit Games 2009.