CrossFit Holistic – CrossFit Teens 15-17 år

View Public Whiteboard

Warm-up

Långsam löpning runt huset

30 sek x 5: 20m-ryck

Teknik

Huvudstående

Handstående, HSPU, upp och ned på platta

(Brygga)

(Hjula)

Metcon

15 min (3 varv), 45/15

Rodd ”100%”

Pullups (skalning: jumping, negativa)

Split Squat Jumps

Superman hold

HSPU/Handstand hold/Gå på platta