CrossFit Holistic – CrossFit Teens 15-17 år

View Public Whiteboard

Warm-up

Tabata hang

Intervall 1, 3, 5, 7; shoulder pullups

Teknik

1. Push Press

2 x 10

2. Push Jerk

2 x 10

Styrka

5 repetitioner stigande vikt av någon av övningarna:

Push Press

Push Jerk

Metcon

To2, 15 min

Buy in: 100 Burpees

Valfri uppdelning

Sedan AMRAP

30 Push Press, endast stång

30 Synkade KB Swing

30 Hand Release Pushups