CrossFit Holistic – CrossFit Teens 15-17 år

View Public Whiteboard

Warm-up

– Löpning ”Stora Rundan” runt huset

– 10 Pushups, minst första på tå

– 10 Pullups utan hjälpmedel; vanliga/jumping/negativa

– Övningsspecifik uppvärmning

Teknik

Grunder Clean, inklusive:

– Hang Power Clean

– Hang Squat Clean

– Power Clean

– Squat Clean

Teknik

EMOM 30 sek jobb

Min 1-3

Hang Power Clean

Min 4 vila

Min 5-7

Hang Squat Clean

Min 8 vila

Min 9-11

Power Clean

Min 12 vila

Min 13-15

Squat Clean

Metcon

2 min AMRAP x4

Vila 1 min mellan

”Buy in” varje gång:

20 sek Rigg-häng

Sedan AMRAP

5 Marklyft

4 Barfacing Burpees

Tips till coachen

Första passet Sommarlovs-Crossfit!

Har du bättre idé på upplägg för Clean så kör du givetvis efter eget huvud

Tänk på att föreslå lättare stänger där det behövs, så alla får upp stången från marken

Alla har varit med minst denna vårtermin och ingen är nybörjare, men nu är det blandat från den yngre och äldre gruppen och därför väldigt olika åldrar: födda 2004-2009

Man får tänka på att utmana alla utifrån sin ålder och nivå!

Jumping Pullups:

https://www.youtube.com/watch?v=oBIFjk3cSQ4