CrossFit Holistic – CrossFit Teens 15-17 år

View Public Whiteboard

Warm-up

Lugn löpning ”Huset Runt”

Tabata Shuttle Run, medelhög fart

10 Pullups m lämplig skalning

10 Pushups

Lätt KB

– Windmill, 1 min per arm

– Turkish GetUp, 1 min per arm

– Teknik KB Swings

Teknik

Jerk:

– Push Jerk

– Split Jerk

Teknik

10 min OTM

1 Clean

2 Push Jerk

2 Split Jerk

Metcon

12 min AMRAP

8 Shoulder 2 Overhead

8 Box Jumps

8 KB Swings

30 DU/SU

Tips till coachen

Upplägget för sommarcrossfiten

Vad vill just du bli bättre på?