CrossFit Holistic – CrossFit Teens 15-17 år

View Public Whiteboard

Warm-up

Pinn-gympa för rörlighet och Snatch-teknik

Tyngdlyftning

Teknik, tom stång:

5 min OTM, 3-5 repetitioner x 3 (en omgång per övning)

Drop Snatch

Hip Snatch

Hang Power Snatch

Prova full Squat Snatch med lätta vikter

Metcon

2 min Wallballs

Vila 1 min

2 min KB Swings

Vila 1 min

2 min DU/SU