CrossFit Holistic – CrossFit Teens 15-17 år

View Public Whiteboard

Warm-up

Lätt Wallball, Lätt KB, Lätt DB

Lugnt tempo

3 varv, 30 sek jobb, 15 sek vila

– Wallball

– KB Swing

– DB Hang Snatch

Weightlifting

Power Clean (E10s x12 x4 sets )

1 Power Clean E10s x12 reps

Vila 2 min

X4 set

Öka vikt efter varje set

Metcon

10 min AMRAP

10 Wallballs

10 RingRow

10 Burpee Split Squat Jumps