CrossFit Holistic – CrossFit Teens 15-17 år

View Public Whiteboard

Samling

Warm-up

3 Repetitioner Tall Clean

Tom stång, explosivitet

Teknik

Power Clean

Hang Squat Clean

Styrka

Power clean + Hang squat clean (3+3 Ev 2 M x10 )

Teknik

Hang Power Clean and Jerk

Backsquats

Metcon

10-1 :

Hang Power Clean and Jerk

Backsquats

Time Cap 10 min, hinner du färdigt före så stega uppåt igen

Tips till coachen