CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Squat Clean (1RM)

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

”Marcus 27”

Team om 2

27 min AMRAP

27 Deadlifts 50/35

27 Thrusters

27 Frontsquats

27 Burpees over the bar
Eftersom vi kör en Team om 2 i dessa tider så kan man givetvis välja att köra på varsin skivstång om man vill det