CrossFit Holistic – Silverbacks

View Public Whiteboard

Warm-up

Warm-up (No Measure)

Egen uppvärmning

Fokus stretch (ben & höft)

Weightlifting

Back Squat

Backsquat 10-1, med ökande vikt till så nära 1RM som möjligt.

Kör 2 och 2 så man kan passa.

Metcon

Metcon (Time)

100 Airsquats

90 Sek High Plank

80 Walking Lounges

70 Sit-Ups

60 Boxjumps

50 Mountain Climbers

40 Push-Ups

30 Man Makers

20 Jump Squats

10 Burpees

Om tid finns

Metcon (No Measure)

Magmördaren