CrossFit Holistic – Förvaringsplats

View Public Whiteboard

Warm-up

Pass 1

A: Teknik Goblet Squat

6 min OTM 30s Gobletsquat

B: Teknik KB Swings

6 min OTM 30s KB Swings

(hitta den vikt man vill ha för metcon)

C: Starttest

8 min AMRAP

50 Singelunders

40 KB Swings

30 Airsquats

20 m utfallssteg

10 Burpees