CrossFit Holistic – WOD90

View Public Whiteboard

Weightlifting

Bear Complex (1 RM av 3 reps på varje UB)

Power Clean
Front Squat
Push Press
Back Squat
Second Push Press

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

Team om 2 4x 8 min AMRAP

1. 30 Devilspress 2×22,5/15

20 Manmakers

2. 40 Cal Assaultbike

40 Medball squats (valfri vikt)

3. AMRAP Bearkomplex

1 på varje kör vartannat varv

40/30

Rx+ 50/35

4. 200m Run (tillsammans)

40 Sync Airsquats