CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Söndagar som vanligtvis är Team wodar kommer pga situationen från och med nu bara vara vanlig Metcon som vi kör själv!

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

18 min AMRAP x2

1. 750/500m Rodd

10 Clean and jerks 60/40

2. 30 DB Hang Squat Clean

30 DB Hang Cluster

30 Devilspress 2×22,5/15