CrossFit Holistic – WOD90

View Public Whiteboard

Metcon

Metcon (Time)

AWFUL ANNIE

For time:

50-40-30-20-10

Double-under

GHD sit-up

5-4-3-2-1

Clean

W 185 lb. M 275 lb.

Rest 10 min

NASTY NANCY

5 rounds:

500-m run

15 overhead squats

15 bar-facing burpees

W 125 lb. M 185 lb.

Timecap 60 min
Vikterna som står är games vikterna. Skala vikterna så att det går bra att jobba på hela tiden.

Dela upp alla i två grupper. Ena halvan börjar med första och andra börjar med den andra.

GHD finns bara 3 så turas om och går även att byta ut mot T2B eller Abmat situps