CrossFit Holistic – WOD90

View Public Whiteboard

Warm-up

Turkish Get Up (8 min AMRAP for Q)

Första 4 min med Medball och sedan 4 min med KB

Lättare vikter och fokus på kvalite

Weightlifting

Push press + Push jerk (5+5 x6 Set )

Lättare vikter fokus bra teknik.

Rak dipp och bra driv med benen

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

12 min AMRAP

15 Box jump Step down

15 Thrusters 20/15

15 KB Swings 20/12 Kg

Metcon 2

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

12 min AMRAP

30/21 Cal Row

10 Burpees over the rower

10 Power cleans 60/40