CrossFit Holistic – WOD90

View Public Whiteboard

Warm-up

2 Turkish GU + 3 KB Windmill + 4 Strikt press x3 set / sida

Lättare vikt

Weightlifting

Split Jerk (1 RM)

Gör sedan 4×8 @ 60% av dagens tunga

On the minute

12 min 50/10

1. Split squat jumps

2. Pushups

3. Abmat situps

4. Burpees

Håll 80% av max och försök hålla det hela vägen.

Metcon

Metcon (Time)

21-15-9

T2B

Thrusters 40/30