Announcements

Boxtävling + FEST 10 nov. Mer info och anmälan i FB eventet. Alla kan va meee! 🙂

CrossFit Holistic – WOD90

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

KB Deadlift + Farmerswalk + KB Clean + Frontrack Walk (10 +10m +10 +10m x 5 Set)

1 set är alltså 10 av varje övning, hela settet ska försökas göra Unbroken

One leg KB deadlifts (5×5 /sida)

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

3 min AMRAP

Power Cleans 40/30

Vila 3 min

3 min AMRAP

Burpees over the bar

Vila 3 min

3 min AMRAP

10 Power Cleans

5 Burpees over the bar

Metcon (Time)

Team om 3

100 Cal skierg

100 Cal Assaultbike