CrossFit Holistic – WOD90

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Squat Clean (For Time:)

Av 1 RM:

10 Squat cleans @50%

8 Squat cleans @60%

6 Squat cleans @70%

4 Squat cleans @80%

2 Squat cleans @90%

Metcon

Metcon (Time)

15 min Cap

21-15-9-15-21

Cal Rower

Power Cleans 50/35

5 vila

15 min Cap

21-15-9

Deadlifts 100/70

Handrelease Pushups

Efter siffran 20m Handstandwalk

Eller 40m Bearcrawl
är det fler än 8 på passet så splitta att några börjar på ettan och några på andra metconen