Announcements

Boxtävling + FEST 10 nov. Mer info och anmälan i FB eventet. Alla kan va meee! 🙂

CrossFit Holistic – Luleå Alpina

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Back Rack Lunge (4×10/ben)

Lättare vikt och försök ha bra tryck

On the minute

8 min 40s jobb 20 vila

Split squat jumps

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

12 min AMRAP

10 KB Swings

10 Gobletsquats

10x10m Shuttle runs