Till hösten 2016 lanserar vi ett nytt koncept med specialanpassad träning för chefer, ledare, företagare och andra med höga prestationskrav på jobbet och ett tight tidsschema. Upplägget kommer att inkludera effektiv träning med nätverkande och informationsutbyten. Läs mer om upplägget här>