CrossFit Holistic – Temadag

View Public Whiteboard

Introduktion

WOD 1 ”AMRAP”

12 min AMRAP

20 x Sync Goblet squat herrar: 24+20 damer:16+12

30 x Burpee to plate (fördelas valfritt)

40 x KB snatch (fördelas valfritt) herrar 20 kg damer 12 kg

* Två olika vikter på KBs i goblet squat, ni väljer själva vem som kör med vilken KB.

Score är totala antalet varv+reps inom laget

Skalning: lättare KBs

—–

WOD 2 ”Complex”

2 x Clean 2 x front squat 2 x shoulder to overhead. Båda hittar sitt 2RM i komplexet inom 6 minuter.

Endast en skivstång/par. Varje deltagare för alltså 2 x clean efterföljt av 2 front squat och slutligen 2 shoulder to overhead utan att släppa stången mellan repetitionerna. För godkänt resultat får skivstången ej släppas under hela komplexet. Lagets score är båda personernas sammanlagda vikt.

—-

WOD 3 ”2017 repeat”

3 min AMRAP på varje övning

Wall ball 10/6

Ass Bike

Vila 2 min mellan

Skalning: lättare wall ball

En i laget börjar med wall ball och en i laget med assbike. Sedan 1 min vila och sedan byter man station. Score är totala antalet wallballs + totala antalet calorier.