CrossFit Holistic – Temadag

View Public Whiteboard

Metcon

Metcon (AMRAP – Reps)

Event 1

10 min

3-6-9-12-15-osv

Ground to overhead 45/35

Barfacing burpes

Metcon (Time)

Event 2

Max barhang

Metcon (Time)

Event 3

3 rounds for time

50 x wall ball 10/6

50 cal row

50 x deadlift 85/60

Timecap 15 min

Metcon (AMRAP – Reps)

Event 4

For time (timecap 15 min)

30 x Kettlebell hang to overhead 20/12

Clean anyhow 24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2

30 KB hang to overhead mellan varje set av clean. Vikten på clean ökar med 10/5 kg efter varje set och startvikten är 40/25 kg

Metcon (Time)

Event 5

Buy in: 50 cal row

40 Thruster 50/35

50 Chest to bar pullups/Pullups

60 KB swing 28/20

70 Boxjumps over

60 KB swing 28/20

50 Chest to bar pullups/Pullups

40 Thruster 50/35

TimeCap 20 min

Först klar vinner (alla lagen nollas från tidigare events)