Announcements

Openavslutning + Pizzaparty söndag 24 mars kl 16.

CrossFit Holistic – Silverbacks

View Public Whiteboard


Metcon

– Team om två

– Skala vikt efter förstånd, ”good form” före vikt/reps

Bench Press ( 5×5 Bench Press)

Weightlifting

Metcon (Time)

3 varv:

20 box jumps over

8+8 synkade KB Snatch (32/24) (eller swingar)

Direkt följt av

3 varv

10 synkade pull ups (jumping pull ups, gummiband, ring row)

15 synkade goblet squats (32/24)

TIME CAP 15min

VILA, DRICK VATTEN, SKRATTA

Metcon (Time)

3 Varv:

20 Wallballs

20 Push ups

Vila exakt 3min,

direkt följt av:

10+10 Burpee over bar

10+10 Thruster20kg/15

8+8 Burpee over bar

8+8 Thruster 40kg/30kg

6+6 Burpee over bar

6+6 Thruster 50kg/35kg

4+4 Burpee over bar

4+4 Thruster 60kg/40kg

TIMECAP 25min