CrossFit Holistic – Byggcity

View Public Whiteboard

Metcon

Metcon (Time)

Team 2 (1 jobbar 1 vilar på alla intervaller)

1 min ON 1 Min OFF

X10 (10 intervaller var)

AMRAP

50 Wallballs

50 Box jumps over

50 Deadlifts 70/50

Vila 3 min

40s ON 40s OFF

X8 (8 intervaller var)

AMRAP

30 Cal Bike

30 KB Swings 28/20

Vila 3 min

20s ON 20s OFF

X10 (10 intervaller var)

30 Biceps curls 20/15

30 Ring rows