Under våren har vi kört en träningssatsning med ett av våra samarbetsföretag och utvärderingen visade på ovanligt fina resultat. Insatsen varade över 6 veckor med 2 pass/vecka och 2 hemläxor varje vecka. Utöver det hölls två kortare föreläsningar om kost och om träningslära.

Här är ett kort utdrag ur utvärderingen:

  • 10 av 13 deltagare som svarat på enkäten
  • ALLA instämmer helt eller delvis i att de känner sig friskare
  • ALLA instämmer helt eller delvis i att de har mer energi
  • 90% instämmer fullt ut att de känner sig gladare
  • 90% tycker att våra coacher skött sig mycket bra
  • ALLA tycker att uppläggen på passen varit mycket bra
  • ALLA är intresserade av en fortsättning

Vi längtar redan nu till hösten och en fortsattsatsning på träning och hälsa på detta och våra övriga företagssamarbeten.

Du kan läsa hela summeringen här (tar ca 2,75 minuter att läsa igenom)