CrossFit Holistic – CrossFit Junior 12-14

View Public Whiteboard

Teorigenomgång

Samling i ring:

– Dagens fråga: Hur känns det att vara här en vardag istället för en söndag?

– Namnleken

– Terminens utmaning 1 + 18

– Dagens pass

Warm-up

Valfritt enkelt skivstångskomplex med 8/10 kg stång

Teknik

Prowlerpush:

– olika handpositioner

– lastningsalternativ: kakor, kb, kompis

– prova lätt last & snabba steg

– prova tyngre last & långsammare steg

Teknik

Thrusters:

– genomgång av utförandet

– prova med 8/10/15 kg stång

Teknik

Medball carry:

– genomgång av utförandet

– prova runt riggen

– prova med olika vikter på bollarna

Metcon

12 min (eller den tiden som finns att disponera), 3 stationer, 40/20

– prowler push

– thrusters

– medball carry

Reserv

Tabata-häng i riggen, coach kör också!

Avslutning och summering

Vad var roligast?

Vad var du bäst på idag?