Uppvärmning
The Burgener warmup

Teknik
Snatch, från golvet. Vi nöter in startposition samt början på lyftet.

Styrka
Bottoms up press 3 x 5

Kettlebell Press – stege
1 rep höger
1 rep vänster
2 rep höger
2 rep vänster osv till 5 repetioner.
Vila 2 minuter och upprepa en gång.

Finisher
Varje ny minut, totalt 10 minuter
20 st KB swing,10 armhävningar. Vila resterande tid av minuten
20 st KB swing, 9 armhävningar osv ner till
20 st KB swing, 1 armhävning.