Sista gemensamma Endurancepasset för denna säsong.
Om du vill fortsätta få inspirerande löpupplägg även under hösten/vintern med samma tänk som vår programmering under sommaren är en bra sida: www.crossfitendurance.com Där programmeras endurancepass i veckocyklar som är relativt enkla att följa.

Endurancepassen är indelade i zoner 1-5 för att ni ska få en uppfattning över hur ”hårt” passer ska vara. 1 innebär väldigt lugn jogg och 5 innebär maxpuls. Nedan presenteras veckans tre WODar. Pass 1 genomför vi gemensamt och de övriga två genomför du om/när det passar dig.

Endurance 1 (Gemensam)
Mjölkuddsberget
Backintervaller och fartlek

Endurance 2 (Zon 4)
10-15 min uppvärmning/teknikövningar
5 x 800 meter med 3 min vila
10 min nedjogg

Endurance 3 (zon 5)
10-15 min uppvärmning/teknikövningar
10 km på 90% av max