CrossFit Holistic – Företag

View Public Whiteboard

Warm-up

Gymnastics

Wallwalks

Kör 2 och 2.

Gör varannan tills ni kommit upp till 20 st

Weightlifting

Back Squat (6×4)

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

10 min AMRAP

3,6,9,12,15…

Goblet squats

Boxjumps over

Deadlifts 60/40 (lättare vikt så man kan jobba på hela tiden)