CrossFit Holistic – Företag

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Deadlift (6×4)

Banded Hamstring Curls (3×30)

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

3×5 min AMRAP

Vila 1 min mellan

10 One arm DB Thrusters

10m Utfallssteg med DB

10 One arm Devilspress

10 Cal Row / Assaultbike
Där du avslutar första intervallen startar du andra