Teknik: Front squat + Thruster
Styrka: Front squat 7-5-3-3-3

MetCon 3 varv av
20 x Thruster 50/30
400 m rodd
Gå ihop 3 och 3 en kör och två vilar