CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Metcon

Metcon (Time)

Team om 2

For Time

3 Rounds

100 DU/Singelunders

40 Shoulder to over head 50/35

Vila 5 min

4 Rounds

50 Box jumps over

25 Frontsquats 60/40

Vila 5 min

50 Burpee box jumps

40 Power cleans 60/40

30 Pullups/ringrows

20 Knees to elbows

30 Man makers
Eftersom vi inte har hantlar så det räcker ett par till alla så är det först dit använder det dom behöver och sen samsas vi när alla närmar sig