CrossFit Holistic – WOD

QOD: Hur ofta kollar du på din mobil?

View Public Whiteboard

Warm-up

Vecka 7 är testvecka så ha det i åtanke under veckans träning. Hitta en bra känsla på styrkedelarna med fina lyft. Kör hårt men inte all in på MetCons och ta det lugnt mot slutet av veckan.

Teknik: snatch deadlift + power snatch

On the minute

EMOTM i 16 min

Min 1: 3 x power snatch

Min 2: 3 x power snatch

Min 3: 3 x power snatch

Min 4: 5 x snatch deadlift

Metcon

Metcon (Time)

3 varv av

60 DU

10 x deadlift 70/50